.pokédex


Explore >> View Pokédex >> Pokémon #594
260-1

<-- #594 - Alomomola -->

Type: Water
Height: 3'11" (1.19m)
Weight: 69.7 lbs (31.6 kg)
Artist: UkeSora
Tradeable: Yes
Currently Obtainable: Yes
Number Available: 7370 / 7807 ?
Regular Shiny Number Available Shiny: 27 / 28

The special membrane enveloping Alomomola has the ability to heal wounds.

.evolution chain
#594


TOP 3 REGULAR:
1st 2nd 3rd

TOP 3 SHINY:
1st 2nd 3rd

.user ranking

ID Username Amount of Virtuadopts
1 MiaLily 688
2 GreenBerry 139
3 Babs 125
4 Yeira 115
5 Knuseron 109
6 Rinai 96
7 Ecco 90
8 TsukinoRan 67
9 Hijikata 65
10 Lykia 60